FödelseplanFinns det något personalen bör känna till om dig för att kunna ge dig maximalt stöd och underlätta födandet och den första tiden efteråt?
Jag klarar av att får sprutor, dropp etc, men jag tycker inte om det, och det kräver stor uppoffring och kraft för mig att fixa det. Kraft som jag hellre lägger på att föda barn.
Om det är möjligt vill jag klara vår förlossning utan nålar. Men eftersom jag är Rh-neg vet jag att det är nödvändigt med en spruta/blodprov efter förlossningen.
Akupunkturnålar är dock inte ett problem. Jag har tidigare provar akupunktur mot tex spänningshuvudvärk och det fungerar bra på mig.

Jag vill också hålla mig så rörlig som möjligt under hela förlossningen. Det känns jobbigt för mig att sitta eller ligga stilla när jag har ont, och om det går att ordna skulle jag tex vilja stå bredvid sängen när vi kollar värkarbete med CTG etc. Om det senare är ett alternativ att sätta skalpelektrod för att övervaka bebisen vill jag hellre det än att jag ska känna mig låst vid sängen.

Har du egna erfarenheter av barnafödande som du önskar förmedla till oss?
Nej, det här är första gången.

Har andras berättelser och erfarenheter påverkat din inställning till barnafödande och i så fall hur?
Nej, jag tror att varje förlossning är unik och att upplevelsen har lite med det faktiska förloppet att göra...

Vilka positiva och negativa känslor till förlossningssmärta har du?
Vi vill föda vårt barn tillsammans, och har inga förhoppningar om att det inte kommer att kännas. Men vi tror på att vi fixar det tillsammans, annars hade vi aldrig försatt oss i den här situationen.
Ev smärtlindring är bara till för att få lite paus, och ta udden av smärtan om jag upplever den som ohanterbar.
Om det drar ut på tiden, och jag inte fått sova på väldigt länge är jag orolig att jag ska bli trött, då kan vi ev vilja ha råd och hjälp med det.
Om det inte är medicinskt nödvändigt vill jag inte få värkstimulerande medel för att sätta igång/skynda på förlossningsarbetet. Istället önskar vi få tips om hur vi kan aktivera kroppens eget oxytocin.

Vilka smärtlindringsformer tror du passar dig bäst?
Vi hoppas kunna föda vårt barn med hjälp utav andning/avslappning, bad/dusch, massage, TENS, akupunktur och lustgas. Som sista utväg, om vi tycker att det behövs och tror att det kommer att hjälpa kan vi prova sterila kvaddlar... Men eftersom vi är nybörjare vill vi att möjligheten ska finnas för oss att vända helt om och begära även annan medicinsk hjälp. Men i första hand vill vi klara oss utan EDA och andra narkotiska preparat.
Om ni bedömer att vi har det jobbigt får ni gärna påpeka när det börjar närma sig ”deadline” för EDA, men om allt fungerar bra och vi är vid gott mod vill vi helst inte få den informationen för att slippa ta det beslutet.
Om jag behöver sys efteråt hoppas jag att det räcker med bedövningssalva eller spray, allt för att komma undan sticken...

På vilket sätt kan personalen bäst stödja din make i hans roll under förlossningen?
Berätta för oss hur det går! Vi vill veta så mycket som möjligt. Det gäller t ex hur långt barnet har kommit, information om vad ni gör vid en undersökning, om någonting misstänks vara fel etc.
Vi vill också gärna ha tips på olika ställningar, när det är dags att byta ställning, massage och andning, och annat för att vi ska klara så mycket som möjligt tillsammans.
Vi vill att Stefan ska få vara delaktig under hela förlossningen om han inte själv väljer att avstå, och vi vill att han får stöd och tips för att kunna hjälpa mig i förlossningsarbetet på bästa sätt.
Om jag inte kan svara på frågor så litar jag helt på att han talar för mig, han vet vad jag vill.
Vi vill gärna att ni säger till så Stefan hinner vara med och ”ta ut” barnet när huvudet och ena axeln kommit fram. Han vill också gärna klippa av navelsträngen.
När vi kommit så långt vill vi gärna bli lämnade lite ifred så vi hinner smälta allting tillsammans med vår nya familjemedlem.
Om barnet skulle behöva hjälp i starten vill vi att Stefan får vara med så mycket det går och att han får röra vid barnet i största möjliga mån så att den lilla inte känner sig ensam.
Vid eventuella komplikationer som kejsarsnitt vill jag helst att Stefan och barnet, om barnets tillstånd tillåter, stannar hos mig även om jag är sövd.
Vi vill att han uppmuntras att vara med barnet och hålla det vid sitt bröst tills jag har vaknat.

Tror du att du kommer att behöva särskilt stöd och hjälp med amningen och omvårdnad av ert nyfödda barn?
Det vet vi ju såklart inte, men vi vill inte gärna känna oss ”hemskickade” innan vi känner oss säkra på amningen.
Vi tror inte att vi kommer att behöva ”särskilt” stöd med omvårdnaden, vi frågar om vi undrar något, men vi vill såklart bli tillfrågade om allt det ”vanliga” fungerar som vi tror att det ska och om vi vill bli visade hur något går till. Tex vill vi gärna få hjälp att bada vårt barn innan vi åker hem.